• អំពូលហ្LEDពិដាន 3W,5W,7W,9W,12W

$3.00

Tel : 092732747
Contact Supplier :
Contact Supplier
Add to favorite:
Website : www.angkor.billionad.com
View : 1182

Description

សួស្តីអតិថិជនទាំងអស់ជាទីគោរព

សូមសា្វគមន៌លោកអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៌ផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើ។

សូមអគុណ !